Wat kunt u verwachten?

Verwijzing of Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds 2006 kunt u zowel met als zonder verwijzing van de arts behandeld worden. Wanneer u zonder verwijzing komt, doen wij eerst een korte screening om te kijken of u bij de Fysiotherapeut wel op de juiste plek bent.

Wanneer u bij ons een behandeling start, zal uw behandelend Fysiotherapeut u vragen een vragenlijst met uw persoonlijke gegevens in te vullen.

Screening

Tijdens de screening bekijken we aan de hand van een aantal vragen of er opvallende of afwijkende dingen aan uw klachten. Mocht dit het geval zijn, dan zal uw behandelend Fysiotherapeut u verzoeken om alsnog bij de huisarts een afspraak te maken.

Intake

Wanneer er uit de screening blijkt dat fysiotherapie de juiste manier is om uw klachten te behandelen of als u met een verwijzing bent gekomen, gaan we verder met de intake. Hierin wordt de klacht en uw hulpvraag duidelijk besproken. Tevens wordt er naar andere, mogelijk belangrijke punten gevraagd, zoals medicatie.

Onderzoek

Na de intake volgt het onderzoek. Hierbij zullen afhankelijk van uw klachten, een aantal bewegingen van u gevraagd worden. Aangezien naar ons inzicht alles in het lichaam met elkaar in verbinding staat, kan het zo zijn dat we niet alleen het gebied onderzoeken waar u de klachten heeft. Tevens kijken we of er iets te zien is dat anders is dan wat verwacht wordt. Er kan van u gevraagd worden om u (deels) te ontkleden ter bevordering van het onderzoek.

Behandelplan

Na en tijdens (screening,) intake en onderzoek, krijgt u van uw Fysiotherapeut informatie over de klachten en mogelijkheden van behandeling. Hierna wordt er in overleg met u, een behandelplan opgesteld.